AGSLHU

ÜDVÖZÖLJÜK

MAGYARORSZÁG Szuverén Nagypáholyainak Szövetségében

A modern szabadkőművesség a középkori kőfaragók és kőművesek hagyományaiban gyökerezik, akik várakat és templomokat építettek, így a világ egyik legrégebbi világi, társadalmi és jótékonysági szervezete. Az integritás, a barátság, a tisztelet és az irgalom az a négy fontos érték, amelyek segítenek a szabadkőműveseknek meghatározni életútjukat. A mai, kiszámíthatatlan időkben ezek az alapelvek éppoly aktuálisak, mint a szervezet történelme során.

A szervezet célja, hogy a 18 éven felülieket, az élet minden területéről megerősítse, még jobbá téve az élet minden szegmensében – ez a jellemfejlesztésről, az új ismeretek elsajátításáról, valamint a illető egyéni támogatásáról szól. A cél az hogy az illető mint egyén a maximumot nyújthassa a társadalom és az emberiség egészének fejlődéséhez.

 

A KÜLDETÉS

A CÉL

A szuverén szabadkőművesek egyedülálló közössége vagyunk. Az együttérzés és a tolerancia minden emberrel szemben a szabadkőművesség központi, etikai alapelve. A szabadkőművesek semmilyen módon nem használják fel tagságukat politikai vagy vallási nézetek népszerűsítésére. Szigorúan tilos. Találkozásainkat és kapcsolatainkat ebben a technológiai korszakban és a világjárvány nehéz időszakában, elsősorban digitálisan végezzük, de lehetőség szerint és szükség esetén rituális munkákat, különleges összejöveteleket is szervezünk tagságunk számára. Célunk a

szabadkőművesség hagyományának népszerűsítése digitális eszközökkel, és a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni ahhoz a közösséghez amelyben élünk. Bátorítjuk tagjainkat a toleráns és a sokszínűség tiszteletben tartására, az állampolgári és karitatív kötelezettségeinknek aktív teljesítésére. Időt töltünk a szocializálódással és a hálózatépítéssel is. Életre szóló barátságokat és kapcsolatokat alakítunk ki.

JÖVŐKÉP

Elsősorban arra szeretnénk ösztönözni és motiválni a “jó hírnévvel rendelkező- jó embereket” hogy csatlakozzanak hozzánk az élet minden területéről, a társadalom magabiztos és független tagjaivá válva, azáltal hogy bemutatjuk azokat az alapvető értékeket, amelyek mellett kiállunk – őszinteség, barátság, tisztelet és jótékonyság. – mindezt a személyes és a szakmai életében egyaránt.

KÜLDETÉS

Szeretnénk, ha tagjaink olyan erős „láncszemé” fejlődnének, amelyek a közjót szolgálják, és pozitív hírnevet építve a közösségekben, végső soron a társadalom egészében úgy, hogy ezáltal váljanak felismerhetővé.

SZABADKŐMŰVES

ÉRTÉKEK

Integritás

A testvériségben való tagság keretet biztosít a jellemünk fejlődéséhez, összhangban az ókori szabadkőművesek tanításaival és elveivel.

Barátság

A szabadkőművesség minden vallású és politikai felfogású embert üdvözöl, és közös alapot biztosít a tagok számára tartós barátságok kialakításához.

Tisztelet

A szabadkőművesség összehozza az embereket, függetlenül etnikai hovatartozásuktól, vallásuktól vagy bármilyen más látható különbségeiktől melyek megoszthatnák őket.

Jótékonyság

A jótékonyság mélyen gyökerezik a szabadkőművességben. Ez áll az első fokú szertartásunk középpontjában, és ennek jelentősége és erényei az első lecke, amelyet az újonnan felvett szabadkőműves megtanul.

LIBERTAS TÖRTÉNETE

1775

2021. az AGSLHU megalapítása óta teljes jogú tagja a Szuverén Páholyok Világszövetségének – LIBERTAS 5775., 1775. október 22-én megalakult a megreformált szabadkőműves rendszer, a LIBERTAS. Az alapító közgyűlésen elfogadták azt a nyilatkozatot- dokumentumot, amelyet a nagyközönség “Drasković obszervációja”- ként ismer, -és amely nagyon világosan beszél a szabadságról, az egyenlőségről és a testvériségről.

MA

TAG

ÉVES TÖRTÉNELEM

HOGYAN MŰKÖDIK

A DIGTÁLIS SZABADKŐMŰVÉS

Néha ha találkozunk is a valós „templomainkban”, az AGSLHU lehetőséget biztosít tagjainak, hogy ugyanezt megtegyék speciálisan kialakított „digitális eszközök” révén, ugyanazokkal a célokkal és tevékenységekkel. Az emberek számára lehetőséget biztosítva hogy kapcsolatokat építsenek és mélyítsenek, fejlesztjék tudásukat és hozzájárulásukal résztvegyenek a jótékonysági tevékenységekben.

A “Digitális Páholy” kifejezés a digitális szabadkőművesség szerves része, és egy olyan digitális helyet jelöl, ahol a szabadkőművesek a világ minden tájáról összegyűlnek egy közös épület-en belül. A Hivatalos Digitális Szabadkőművesség Közössége (ODFC) a digitális szabadkőművesség legmagasabb szintű szervezeti formája, és teljesen decentralizált.

CSATLAKOZZ HOZZÁNK

HOGYAN LESZEL SZABADKŐMŰVES?

A szabadkőművességhez való csatlakozás még soha nem volt gyorsabb vagy egyszerűbb. Egyszerűen töltse ki ezt az űrlapot, és egy meghatalmazott képviselő felveszi Önnel a kapcsolatot, és megadja a szükséges további információkat. Ezenkívül szeretnénk megjegyezni, hogy a digitális szabadkőművesség teljes jogú tagjává válhat anélkül hogy el kellene hagynia „otthona kényelmét”. Az egész folyamat 100%-ban digitálisan is elvégezhető.

ÜDVÖZÖLJÜK AZ AGSLHU-ban

SZIA

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik újak ezen a platformon. A szabadkőművesség egy testvériség, amely jó hírű, jó jellemű, tiszteletreméltó emberekből áll, akiket a gyengékről és tehetetlenekről való gondoskodás díszít, jellemez. A szabadkőművesség áthidalja a világban létező szakadékokat, legyenek azok szellemi, társadalmi, intellektuális, történelmi, globális vagy lokális jellegűek. A mókás része az hogy felfedezed önmagad azon részeit amelyek nem tökéletesek vagy hiányoznak belőled. Keressük meg őket, és fejlesszük őket együtt.

Zoran Vojnic Tunic

Nagymester , World Union LIBERTAS 5775 alapítója és első elnöke | A szabadkőművesség digitális irányának mozgatórugója