HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2022. május 17

1. Globális felhasználói megállapodás

A Magyar Szuverén Nagypáholyok Szövetsége (“AGSLHU”) – teljes név angolul: A Szerbiai Nagy Szuverén Páholyok Szövetsége (“AGSLHU”) egy nemzetközi szabadkőműves szervezet, a World Union of Sovereign teljes jogú tagja és felhatalmazott képviselője. Páholyok – LIBERTAS 5775 VUSGL LIBERTAS 5775 ”) – teljes név angolul: The World Union of Suvereign Lodges – LIBERTAS 5775 (“ WUSGL LIBERTAS 5775 ”) és a magyar szabadkőművesség speciális irányvonala, a „Digitális szabadkőművesség”. A VUSGL LIBERTAS 5775, és így az AGSLHU összes üzleti érdekeltségét és tevékenységét a LIBERTAS 5775 LLC, New York, USA kezeli.

Az AGSLHU egy online platformot és kapcsolódó szolgáltatásokat (“Szolgáltatásokat”) biztosít, amelyek összekötik a szabadkőműves szervezeteket és felhasználókat, akik csatlakozni szeretnének a digitális szabadkőművesekhez, és elérhetővé tehetjük az ilyen szolgáltatásokat Magyarországon vagy nemzetközi szinten egy vagy több weboldalunkon, mobilalkalmazásunkon keresztül. és/vagy kapcsolódó szolgáltatások (együttesen a “Webhely”). Weboldalunk megnyitásával vagy használatával Ön vállalja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezt a Globális Felhasználói Szerződést (a „Felhasználói Szerződés”). Felhasználói adatvédelmi közleményünk, sütikkel kapcsolatos közleményünk és minden egyéb, a Webhely Ön általi használatával kapcsolatos irányelvünk hivatkozásként szerepel a jelen Felhasználói szerződésben. Időnként módosíthatjuk ezt a Felhasználói Szerződést, és erről a felülvizsgált változat webhelyünkön történő közzétételével értesítjük. A felülvizsgált felhasználói szerződés a közzétételt követően lép hatályba, és webhelyünk és szolgáltatásaink további használata a módosított felhasználói szerződés elfogadását jelenti.

2. Ajánlatkérő

2.1 Globális felhasználói szerződésről tárgyal a LIBERTAS 5775 LLC-vel, 188 Grand Street, Unit # 384, New York, NY 10013, Egyesült Államok.

2.2 A LIBERTAS 5775 LLC-re a továbbiakban „AGSLHU”, „mi”,  vagy „miénk” néven hivatkozunk.

3. Csatlakozási jelentkezés (kezdeményezés, csatlakozás, felemelkedés vagy újbóli csatlakozás)

3.1. Tagjelöltként hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezéséhez benyújtott személyes adatait – beleértve adott esetben a büntetőítéletek részleteit – feldolgozzák, megőrizzék és megosszák tagfelvételi kérelmének és bármely más, Ön által benyújtott tagsági kérelmének elbírálása céljából. Szabadkőműves entitások.. Ha úgy dönt, hogy megválaszolja a vallásával és etnikai hovatartozásával kapcsolatos fakultatív kérdéseket, az nem lesz látható a tagfelvételi kérelmét elbírálók számára, és kizárólag az esélyegyenlőség érdekében kerül felhasználásra.

3.2 Pályázatának értékelése magában foglalja az Ön személyes adatainak egy részének kinyomtatását azon páholy vagy fióktelep valamennyi tagjának megküldött meghívón, amelyhez Ön jelentkezik. Ez az információ az Ön teljes neve, életkora, foglalkozása vagy foglalkozása (ha van), lakóhelye vagy helyek, üzleti címe vagy címei, valamint a javaslattevő és asszisztens neve. Adatait összevetjük a jelenlegi tagok, valamint a kilépő vagy kizárt tagok nyilvántartásaival annak ellenőrzése céljából, hogy Ön megfelel-e a jelentkezési feltételnek.

3.3 Miután benyújtotta jelentkezését, a szabadkőműves entitások felhasználhatják az Ön adatait az Önt érdeklő üzenetek küldésére, például meghívók egy szabadkőműves eseményre az Ön tartományában, e-mailes hírlevél a tagoknak vagy meghívó a szabadkőművességre való feliratkozásra. vagy regisztráljon a szabadkőműves útlevélben vagy a hivatalos digitális szabadkőműves közösségben (ODFC).

3.4 Ha Magyarországon kívül jelentkezik, adatait Magyarországra továbbítjuk, és jelentkezésének elbírálása céljából dolgozzuk fel.

3.5 A tagfelvételi jelentkezésekben szereplő személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik. Pályázatát bármikor lemondhatja a kezdeményezés, a frissítés, a csatlakozás vagy az újbóli csatlakozás előtt az ajánlattevő és/vagy kezes értesítésével. Ha korábban szeretné törölni jelentkezési adatait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az info@agslhu.com címen

4. Az Ön fiókja

4.1 A fiók megnyitásához legalább 18 évesnek kell lennie, és/vagy jogilag kötelező erejű szerződéseket köthet. Ha egy szabadkőműves entitáshoz regisztrál az AGSLHU-nál, kijelenti, hogy rendelkezik erre vonatkozó jogosultsággal.

4.2 Számlanyitáskor teljes és pontos adatokat kell megadnia. Ha regisztrációs adatai bármikor megváltoznak, azonnal frissítenie kell fiókadatait.

4.3 Az AGSLHU fenntartja a jogot a hiányos vagy pontatlan információkat tartalmazó rendelések ideiglenes vagy végleges felfüggesztésére.

4.4 Kizárólag Ön felelős fiókinformációinak és jelszavának bizalmas kezeléséért. Kizárólag Ön felelős a fiókjával kapcsolatos bármely tevékenységért. Fiókja nem vihető át másokra.

5. Adatvédelem és kommunikáció

Az Ön és az AGSLHU közötti minden kommunikációra (beleértve a szolgáltatóinkkal, az anyavállalatunkkal és/vagy leányvállalatainkkal folytatott kommunikációt) a Felhasználói adatvédelmi közleményünk vonatkozik.

6. Kifizetések

6.1 A végfelhasználói fizetések esedékessége és kifizetése azonnal esedékes. A végfelhasználó a megrendelés teljes összegét, amely tartalmazza az összes vonatkozó szolgáltatási díjat és adót, az elfogadott fizetési módok egyikével fizetheti ki.

6.2 A végfelhasználó szolgáltatás fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor az AGSLHU a fizetést teljes mértékben megkapja.

6.3 Harmadik fél szolgáltatásait használjuk a fizetések feldolgozásához (pl. fizetésfeldolgozók).

6.4 Nem tároljuk és nem gyűjtjük a fizetési kártya adatait. Ezeket az információkat közvetlenül a fizetést feldolgozó harmadik félnek adjuk át, akiknek az Ön személyes adatainak felhasználását az adatvédelmi szabályzatuk szabályozza. Ezek a fizetési processzorok betartják a PCI-DSS által felállított szabványokat, amelyeket a PCI Security Standards Council kezel, amely olyan márkák közös erőfeszítése, mint a Visa, a Mastercard, az American Express és a Discover. A PCI-DSS követelmények segítenek a fizetési információk biztonságos kezelésében.

A fizetésfeldolgozó, amellyel dolgozunk:

Stripe

Adatvédelmi szabályzatukat a https://stripe.com/us/privacy oldalon tekintheti meg

7. Határidő és felmondás

7.1 Ez a Felhasználói Szerződés attól a naptól érvényes, amikor Ön fiókot regisztrál az AGSLHU-nál, és/vagy amikor megrendeli valamelyik szolgáltatást, és határozatlan ideig érvényes, kivéve, ha a jelen rendelkezések értelmében megszűnik.

7.2 Ön bármikor felmondhatja ezt a Felhasználói Szerződést, ha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal. Abban az esetben, ha fiókja bezárását kéri, kérését a jelen Felhasználói Szerződés felmondásaként kezeljük. A 11. pont szerinti jogaink korlátozása nélkül, a jelen Felhasználói Szerződést bármikor felmondhatjuk úgy, hogy legalább harminc (30) napos értesítést küldünk e-mailben az Ön regisztrált e-mail címére vagy a megrendelt szolgáltatás e-mail címére. Ezután lezárjuk a fiókját.

7.3 A jelen Felhasználói Szerződés felmondása nem érinti a felek azon jogait vagy kötelezettségeit, amelyek a felmondás vagy lejárat előtt keletkeztek, beleértve a felmondást vagy lejáratot, és/vagy bármely olyan feltételt, amely kifejezetten vagy hallgatólagosan a felmondás vagy lejárat fennmaradását célozza.

8. Az oldal változásai és elérhetősége

Az AGSLHU fenntartja a jogot, hogy bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a Webhelyet, a Szolgáltatásokat vagy a Webhely vagy a Szolgáltatások bármely részét előzetes értesítéssel vagy anélkül, bármilyen okból. Az AGSLHU rendszeres ütemezett karbantartást végez. Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne érintsük a felhasználókat, előfordulhat, hogy a Webhely vagy Szolgáltatásaink átmenetileg nem érhetők el a karbantartási időszak alatt.

9. Tartalom

9.1 Ön a tulajdonosa és kizárólagos felelőssége az Ön által beküldött tartalomért, beleértve a képeket, szövegeket, hanganyagokat vagy egyéb anyagokat (“Felhasználói tartalom”). Felhasználói tartalom elküldésével nem kizárólagos, világméretű, állandó (vagy az ilyen tartalomra vonatkozó szerzői vagy egyéb jogok időtartamára), visszavonhatatlan, ingyenes, átruházható, allicenc (több szinten) használati, reprodukálási jogot biztosít számunkra, terjeszteni, származékos műveket létrehozni, nyilvánosan előadni, megjeleníteni, megőrizni vagy közzétenni bármilyen módon, bármely jelenleg vagy a jövőben ismert médiumban. Ön megadja a jogot az AGSLHU-nak, hogy ha úgy döntjük, az Ön nevét vagy képét felhasználói tartalmaival kapcsolatban felhasználja. Ezenkívül a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékben lemond a Tartalomhoz fűződő erkölcsi jogairól, és megígéri, hogy nem érvényesít ilyen jogokat velünk, allicenceinkkel vagy jogtulajdonosainkkal szemben.

9.2 Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználói tartalom:

(a) az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll;

(b) nem sérti, birtokolja vagy sérti harmadik fél jogait, beleértve a szellemi tulajdonjogokat, a személyiségi jogokat vagy a közjogokat;

(c) pontos, nem obszcén, hamis, rágalmazó; és

(d) nem okoz kárt egyetlen személynek, entitásnak vagy rendszernek sem. Ön kártalanítja az AGSLHU-t minden olyan perért, amely a felhasználói tartalmaiból ered. Az AGSLHU-nak joga van, de nem kötelessége figyelni, szerkeszteni vagy eltávolítani a felhasználói tartalmat. A felhasználói tartalom nem bizalmas, és az AGSLRS nem vállal felelősséget azok használatáért vagy közzétételéért.

9.3 Ha ötleteket, javaslatokat, dokumentumokat és/vagy javaslatokat (“Ötletek”) nyújt be az AGSLHU-hoz, azt önként és a titoktartás elvárása nélkül teszi. Az Ötletek elküldésével Ön átadja nekünk az Ötletek tulajdonjogát, hogy azokat bármilyen célra, bármilyen módon, bármilyen jelenleg ismert vagy a jövőben ismert médiában és az univerzumban minden kötelezettség és fizetés nélkül felhasználhassuk. Ön tisztában van azzal, hogy az AGSLHU-nak valami hasonló lehet a megfontolt vagy fejlesztés alatt álló Ötletekhez.

10. A szellemi tulajdonjogok védelme

Az AGSLHU tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat, és válaszolunk az állítólagos jogsértésről szóló értesítésekre. Ha Ön Magyarországon él, és webhelyén vagy szolgáltatásaiban olyan anyagot talál, amelyről úgy gondolja, hogy sérti szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogait, kérjük, tudassa velünk, és kivizsgáljuk.

11. Felhasználói szerződés megsértése

11.1 Kivizsgálhatjuk a Felhasználói Szerződés, a biztonsági protokollok vagy a legjobb gyakorlatok, a harmadik felek jogainak vagy a vonatkozó jogszabályok esetleges vagy feltételezett megsértését; bármilyen cselekmény vagy bármilyen más helytelen magatartás vagy lehetséges visszaélés a Szolgáltatásokon keresztül, illetve annak kísérletét. Annak megítélésekor, hogy a felhasználóval szemben tehetünk-e intézkedéseket, és milyen intézkedéseket hozunk, figyelembe vesszük a felhasználó jogos érdekeit, és különösen azt, hogy a felhasználó felelős-e a kötelességszegésért.

11.2 A 11.1. pontban leírt magatartással kapcsolatban ésszerű belátásunk szerint megtehetünk minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek tartunk, egyéb jogorvoslati lehetőségek korlátozása nélkül ezek a tevékenységek magukban foglalhatják: szolgáltatásaink és fiókjaink korlátozását, ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy visszavonását, webhelyünkhöz és/vagy szolgáltatásainkhoz való hozzáférés korlátozása vagy megtagadása, valamint technikai és jogi lépések megtétele a használat megakadályozása érdekében.

11.3 Fenntartjuk a jogot, hogy jelentsünk minden olyan tevékenységet, amelyről úgy gondoljuk, hogy illegális vagy más módon sérti a jelen Felhasználói Szerződést, és válaszolunk a helyi és külföldi bűnüldöző szervek által a bűnügyi nyomozással kapcsolatos minden ellenőrzött kérésre (pl. idézés, bírósági végzés vagy lényegében hasonló jogi eljárás), ügynökségek vagy szabályozó ügynökségek, más köztisztviselők vagy felhatalmazott harmadik felek.

12. Közlemények

Az AGSLHU e-mailben értesítheti Önt. Az AGSLHU-t e-mailben értesítheti az info@agslhu.com címen.

13. Felelősség kizárása / Korlátozása

13.1 A weboldal használata az Ön saját belátása szerint történik. Az AGSLHU (I) nem vállal garanciát vagy jótállást ezzel a weboldallal vagy bármely tartalommal kapcsolatban; (II) nem vállal felelősséget az Önt vagy bárki mást ért veszteségért a webhely vagy a tartalom Ön általi használatával kapcsolatban; (III) nem garantálja, hogy ez a weboldal nem okoz kárt, vagy hogy nincsenek benne vírusok vagy egyéb hibák.

13.2 A törvény által megengedett maximális mértékig kizárunk minden olyan felelősséget, amely a jelen weboldal vagy az azon található tartalom használatából ered. Ahol a felelősséget nem lehet kizárni, az AGSLHU ezen weboldal vagy tartalom használatával kapcsolatos felelőssége a magyarországi fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően korlátozott.

13.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, amelyet az Ön használata vagy a külső webhelyen elérhető tartalomra, árura vagy szolgáltatásra való hagyatkozás okozott vagy állítólag okozott. A külső hivatkozással kapcsolatos bármilyen kétség esetén a webhely felelős rendszergazdájához vagy webmesteréhez kell fordulni.

14. Alkalmazandó jog

Az AGSLHU ezt a weboldalt az Egyesült Államokban található irodáiból üzemelteti. New York állam törvényei szabályozzák ezeket a feltételeket.

15. Megjegyzések, visszajelzések és egyebek

Mindig örömmel vesszük észrevételeiket, javaslataikat vagy visszajelzéseiket.

Küldjön üzenetet az info@agslhu.com címre

16. Vis maior

Az AGSLHU a jelen Felhasználói Szerződés értelmében nem késik, vagy más módon nem felelős azért, mert nem képes teljesíteni kötelezettségeit tűz, földrengés, árvíz, jelentős hóvihar, járvány, világjárvány, baleset, robbanás, sztrájk, blokád, munkával kapcsolatos vita, zavargások, zavargások, közellenségi cselekmények, terrorizmus, kiberterrorizmus, embargó, háború, Isten cselekedete, természeti katasztrófa, vagy bármely önkormányzati, kerületi, állami vagy nemzeti rendelet vagy törvény, vagy bármely végrehajtó, közigazgatási vagy bírói rendet elrendelő hatóság (amely nem olyan cselekmény vagy mulasztás eredménye, amely az AGSLHU jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeinek megsértését jelentené), vagy bármely szállítási, tápellátási vagy kommunikációs rendszer meghibásodása vagy késése, vagy bármely más vagy hasonló ok, amelyet az AGSLHU nem szabályozhat ( “Vis major”).

CSATLAKOZZ HOZZÁNK

HOGYAN LESZEL SZABADKŐMŰVES?

A szabadkőművességhez való csatlakozás még soha nem volt gyorsabb vagy egyszerűbb. Egyszerűen töltse ki ezt az űrlapot, és egy meghatalmazott képviselő felveszi Önnel a kapcsolatot, és megadja a szükséges további információkat. Ezenkívül szeretnénk megjegyezni, hogy a digitális szabadkőművesség teljes jogú tagjává válhat anélkül hogy el kellene hagynia „otthona kényelmét”. Az egész folyamat 100%-ban digitálisan is elvégezhető.